top of page

Általános Szerződési Feltételek a Fórum színjátszóra vonatkozóan

Fórum Kulturális Egyesület

Székhely: 1096 Budapest, Haller utca 15. 3. em./6.

adószám: 18946725-1-43

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék

nyilvántartási száma: 01-02-0016745

(a továbbiakban: ’Egyesület’)

 

Az Egyesület által értékesített bérletek adásvételére, valamint az egyesület és a foglalkozások látogatói (a továbbiakban: ’Résztvevők’) között a Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmak kapcsán létrejött jogviszonyra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ’ÁSZF’) 

Hatályos 2022. 09. 01. napjától

1.     Értelmező rendelkezések

ÁSZF: az Egyesület a jelen dokumentumban rögzíti azon általános szerződési feltételeit, melyeket a Fórum Színjátszó Felnőtteknek elnevezésű foglalkozáson jelen lévő Résztvevőkre, az Egyesületre és a nevében eljárókra kötelezően alkalmaz.

Fórum Színjátszó Felnőtteknek: az Egyesület megszervezésében, általában hetente megvalósuló, előzetes online Regisztrációhoz kötött, Bérlet bemutatásával vagy Bérlet bemutatása nélkül bárki által látogatható, elsősorban, de nem kizárólag drámapedagógiai és színháztechnikai eszközökkel, az Egyesület megbízásából eljáró trénerek által megtartott foglalkozás.

Tréner: az Egyesület megszervezésében megvalósuló és az Egyesület felkérésére Fórum Színjátszó Felnőtteknek elnevezésű foglalkozást lefolytató személy.

Résztvevő: csak az a 18. életévét betöltött természetes személy lehet, aki előzetes online regisztrációt követően Bérlet bemutatásával vagy anélkül részt vesz az Egyesület megszervezésében megvalósuló Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon.

Regisztráció: az Egyesület által meghatározott weboldalon és módon a Resztvevő a Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakon való részvételi szándékának kötelező előzetes jelzése.

Bérlet: az Egyesület megszervezésében megvalósuló négy Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon való részvételre feljogosító, névre szóló nyomtatott dokumentum, melyet kizárólag vásárláskori adott színházi évadban lehet felhasználni.

Részvétel Bérlettel: az Egyesület megszervezésében megvalósuló legfeljebb négy Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon való részvételre feljogosító, névre szóló nyomtatott dokumentum bemutatásával és előzetes regisztrációval történő Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon való részvétel.

Részvétel Bérlet nélkül: az Egyesület megszervezésében megvalósuló Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon való részvétel, amelyen a Résztvevő előzetes Regisztrációval jelzi részvételi szándékát.

Adatvédelmi szabályzat: a Résztvevők által megadott adatok kezeléséről szóló szabályzat, amely az Egyesület weboldalán megtalálható: https://www.forumszk.com/_files/ugd/837c69_a87c9db0ff444b3d8866e193d66d9c6d.pdf

2. általános rendelkezések

 

2.1 Jelen ÁSZF tartalmazza az Egyesület által tartandó Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakra való jelentkezést és azokon való részvétel általános szabályait, beleértve mind a Bérlet bemutatásával és Bérlet bemutatása nélkül történő részvétel szabályait. A Jelen ÁSZF az Egyesület által értékesített Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakra szóló Bérletvásárlásra és a Bérlet bemutatásával és Bérlet bemutatása nélküli Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakon való részvételre terjed ki.

 

2.2 Jelen ÁSZF tartalmazza az Egyesület által tartandó Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmak érvényes bérleteinek értékesítésére, valamint az Egyesület és a Résztvevők között a Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmak kapcsán létrejött jogviszonyra, így a Bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető esetleges kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket.

 

2.3 Az Egyesület, annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Résztvevők egyszerű hozzáféréssel megismerhessék, a nyomtatott bérleten minden esetben feltünteti az ÁSZF teljes szövegének internetes elérhetőségét, illetve a Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon Bérlet nélküli Résztvevők részére elérhetővé teszi weboldalán.

 

2.4 A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind az Egyesület, mind a Résztvevő a Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakra szóló Bérlet megvásárlásának időpontjától (a továbbiakban: ’Bérletvásárlás’) vagy a Bérlet bemutatása nélküli foglalkozáson való részvétel esetében a regisztráció időpontjától kötelező érvényűnek fogadja el magára nézve.

 

3. A szerződés tárgya

 

3.1 A Résztvevők által előzetes regisztrációt követően, bérlet bemutatása nélküli Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon való részvétele.

 

3.2 Az Egyesület által, a Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmak helyszínén vásárlásra felkínált Bérlet, melynek tulajdonságai és jellemzői a Bérleten olvashatók, továbbá megvásárlásuk és felhasználásuk általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

 

4. A Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakon való részvétével Bérlet nélkül és Bérlettel

 

4.1 A Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakon való részvétel egyedüli szükséges és elégséges feltétele az előzetes Regisztráció. A regisztrációval a Résztvevő jelzi, hogy az adott héten az Egyesület megszervezésében megvalósuló Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon részt kíván venni. A Regisztráció során a Résztvevőnek meg kell adnia nevét és email címét, melyet az Egyesület az Adatvédelmi szabályzatával összhangban kezel.

 

4.2 Az Egyesület a regisztrációkor megadott email címen keresztül tájékoztatja a regisztrálót, az adott héten megvalósuló Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalommal kapcsolatos információkról, annak időpontjában és/vagy változásáról, vagy a Fórum Színjátszó Felnőtteknek elmaradásáról. A Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakról szóló tájékoztatás és azzal kapcsolatos marketing tevékenységekkel összefüggésben az Egyesület a megadott elektronikus levelezési címet kezeli, összhangban az Adatvédelmi szabályzattal.

 

4.3 A Regisztráció nem von maga után semmilyen kötelezettséget, nem számít ajánlat elfogadásának és nem keletkeztet semmilyen jogviszonyt a regisztráló és az Egyesület között.

 

4.4 A Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon való megjelenés és az azon való részvételt követően a Fórum Színjátszó Felnőtteknek díját a Résztvevő köteles megfizeti a jelenlévő Tréner, vagy azon személy részére, akit Egyesület képviseletében eljár. A Fórum Színjátszó Felnőtteknek díja az Egyesület oldalán megtalálható: https://www.forumszk.com/forum-szinjatszo

 

4.5 A Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakon való résztvevő érvényes Bérlet az alkalom végén történő bemutatásával jogosult részt venni a Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon. A Bérlettel való részvétel feltétel az előzetes online Regisztráció. A Résztvevő a Bérletét köteles a jelenlévő trénernek vagy az Egyesület megbízásából jelen levő személy részére bemutatni. Az érvényes Bérlet bemutatása és az erre feljogosítottak általi kezelése mentesíti a Résztvevőt a Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon való részvételt követően a Fórum Színjátszó Felnőtteknek díjának megfizetése alól a Bérlet érvényességéig.

 

4.6 A Bérlet az adott színházi évadban érvényes és négy Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalomra lehet felhasználni. A negyedik Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkamat követően és/vagy az adott színházi évad végeztével a Bérlet érvényessége megszűnik.  Az adott színházi évad végeztével a Bérlet érvényessége abban az esetben is megszűnik, ha a Résztvevő még nem használta fel a Bérletet mind a négy Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon való részvételre.

 

4.7 A Bérletet nem szükséges egymást követő Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakon felhasználni. A Bérlet által biztosított négy alkalom az adott színházi évad egészében megtartott bármely Fórum Színjátszó Felnőtteknek során felhasználható.

 

4.8 A Bérlet érvényességének ellenőrzését és a Bérlet Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakra történő felhasználása érdekében a Bérlet kezelését a jelenlévő trénerek vagy az erre feljogosított jelenlévő személyek végzik.

 

5. A Bérlet megvásárlása

 

5.1 Az Egyesület szervezésében megvalósuló Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmak helyszínén és időpontjában az Egyesület trénerénél vagy az erre feljogosított személynél lehet Bérleteket vásárolni. A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén készpénzzel történhet. A Vevő a vásárlás végén papír alapú, névre szóló Bérletet kap, melyet a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni. 

  1. Vételár és fizetési feltételek

6.1. A vételár a Bérlet, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. Az Egyesület minden évadban közzéteszi bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani az adott színházi évad során. A már megvásárolt Bérletek árai nem módosíthatóak és az árváltozástól függetlenül érvényesen felhasználhatóak érvényességük megszűnéséig.

6.2. Vevő az aktuális Bérletárakról az alábbi módon tájékozódhat:

Az Egyesület honlapján,

- személyesen az Egyesület trénerétől az Egyesület szervezésében megvalósuló foglalkozások alkalmával,

-  az egyesület elektronikus elérhetőségein és közösségi felületein keresztül.

- hírlevélben vagy az Egyesület részére elektronikus levél megküldésével

 

  1. Kedvezményes Bérletek

 

Az Egyesület honlapján megtalálhatóak a kedvezményre jogosultak által vásárolható bérletek árai. A kedvezményezettek köre:

- 18. életévüket betöltött nagykorú diákok

- pedagógusok

A 18. életévüket be nem töltött személyek vagy ilyen személyek részére az Egyesület nem értékesít Bérletet a Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakra.

  1. Bérlettel rendelkező Résztvevő és a Bérlettel nem rendelkező Résztvevő jogai és kötelezettségei

7.1. Az adott Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon Bérlettel való részvételhez a Résztvevőnek a foglalkozás végével érvényes Bérletüket be kell mutatni és kezelésre át kell adnia az Egyesület által a Bérlet érvényességének ellenőrzésére és kezelésére feljogosított személynek. A Résztvevő a Bérletét köteles annak érvényességének megvizsgálása és kezelése céljából a foglalkozást lefolytató trénernek vagy az erre feljogosított személynek bemutatni.

7.2. A Fórum Színjátszó Felnőtteknek látogatására feljogosító Bérlet nem átruházható. A Bérlet névre szóló, a Bérlet által biztosított jogok és kötelezettségek összessége csak és kizárólag a Bérlet tulajdonosát jogosítja és kötelezi.

7.3. A Bérlet négy Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon való részvételére jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

7.4. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Bérletek pótlására nincs lehetőség. A Bérletet az Egyesületnek nem áll módjában pótolni.

7.5. Ha a Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakra szóló Bérlet olyan foglalkozás során kerül felhasználásra, melyről a Résztvevő idő előtt távozik, vagy az olyan foglalkozást nem ellehetetlenítő, de a Résztvevő számára nem elfogadható körülmény végett, amely miatt nem vesz részt részben vagy egészben a foglalkozáson, nincs helye panasznak, az Egyesület nem téríti vissza a Bérlet vagy a felhasznált alkalmának az árát és egyéb módon sem biztosít kompenzációt. 

7.6. A Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmakra előzetesen regisztrált, de késve érkező a foglalkozáson részt vehet, azonban az elkésett Résztvevő a Bérletből fakadó jogainak érvényesítéséhez a foglalkozás végén köteles érvényes Bérletet bemutatni a foglalkozást lefolytató trénernek vagy az Egyesület által feljogosított személynek, aki a Bérletet érvényességét jogosult megvizsgálni és a Bérletet kezelni. 

7.7. A Résztvevő jogosult a Fórum Színjátszó Felnőtteknek helyszínén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, a foglalkozáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. Az Egyesület az egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni.

7.8. Az Egyesület foglalkozásain minden Résztvevő a saját felelősségére vehet részt. A Résztvevő köteles a helyszín helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet, valamint követni a trénerek ezzel kapcsolatos utasításait.

7.9. Résztvevő által a Fórum Színjátszó Felnőtteknek helyszínén a hagyott értéktárgyakért az Egyesület nem vállal felelősséget.

7.10. A helyszín biztonságra veszélyes, és/vagy a Résztvevőket zavaró tárgyat bevinni tilos.

7.11. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Résztvevő köteles betartani az Egyesület tagjainak és az Egyesületet képviseletében eljáró személyek utasításait. Az Egyesület tagjainak és az Egyesületet képviselő személyek intézkedései a Résztvevőre nézve kötelező érvényűek a rendkívüli események alatt.

7.12. Az Egyesület a helyszín és az időpont változtatásának jogát fenntartja. Az Egyesület minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Fórum Színjátszó Felnőtteknek esetleges meghiúsulása esetén a Résztvevőt időben tájékoztassa a Résztvevő regisztrációkor megadott elektronikus levelezési címén keresztül. A tájékoztatás nem ismeretéből eredő kárigény az Egyesülettel szemben nem érvényesíthető.

7.13. Az Egyesület fenntartja magának a jogot arra, hogy technikai, biztonsági, tréneri, vagy egyéb, előre nem látott körülmény miatt Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmat a lefolytató tréner szükség esetén azonnal megszakítson vagy a meghirdetett Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmat törölje, különösen, de nem kizárólagosan, ha az személy- illetve vagyon védelme miatt indokolt. A megszakított foglalkozás esetén a Résztvevő jogosult a négy alkalmon felül egy további Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmon való részvételre, melyet a foglalkozást lefolytató tréner a Bérleten feltüntet. Ezen jogát a Résztvevő nem gyakorolhatja, ha az adott színházi évad utolsó Fórum Színjátszó Felnőtteknek alkalmát szükséges a fentebb említett okokból megszakítani.

  1. Az elállás joga

8.1. Az Egyesület a megvásárolt Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be. Az Egyesület nem vállalkozás, erre tekintettel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól nem alkalmazható.

9.1. Az Egyesület az értékesítés során birtokába jutott adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletének szabályai szerint kezeli. Az Egyesület részletes adatvédelmi tájékoztatóját és az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást a www.forumszk.com webcímen érheti el.

9.2. A Bérlet megvásárlása során a Résztvevő személyes adatait nem szükséges és nemköteles megadni, azonban a Bérlet megvásárlása során a Résztvevő neve és a vásárlás időpontja a Bérletre feltüntetésre kerül.

9.3. Amennyiben a Résztvevő feliratkozik az Egyesület hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy az Egyesület saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

 10.1. A Résztvevő a Bérletvásárlással kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen, elérhetőségeken jelezheti:

Csizmadia Ildikó

Telefonszáma: +36 30 414 5858
E-mail címe: info@forumtarsulat.com

10.2. A Résztvevő a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti az Egyesülettel. Az Egyesület a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Egyesület a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben Résztvevőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

10.3. Az írásbeli panaszt az Egyesület beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Résztvevőnek megküldi, elsősorban a Résztvevő által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját az Egyesület indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az Egyesület köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Az illetékes béléltető testület adatai:

 Budapesti Békéltető testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488-21-86
Telefon: +36 1-488-21-31

bottom of page